Bu ilan yayından kaldırıldı. Yayında olan açık pozisyonları görüntülemek için lütfen tıklayınız.

Kabin Memuru 2022 (Kadın-Erkek)

Türk Hava Yolları / İstanbul
Publish Date: 9/9/2022
Türk Hava Yolları Kabin Memuru İlanı

Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak ülkemizi bütün dünyada gururla temsil eden Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen, 

•İletişim becerisi yüksek   
•Ekip çalışmasına yatkın 
•Dinamik 

çalışma arkadaşları arıyoruz.   

Genel Koşullar

•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)
•01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak
•En az lise mezunu olmak 
•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)
•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak 
•Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

Fiziki Koşullar

•Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.) 

•Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)

•Kabin memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup üniforma kullanımına ilişkin Türk Hava Yolları’nda yürürlükte olan “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı” doğrultusunda oluşturulan görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız.

Sağlık Koşulları

•Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.

•Türk Hava Yolları işyeri hekimleri “İşe Giriş Muayenesi” sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) Türk Hava Yolları iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

•Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık koşulları çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

•Adaylar işe giriş muayenesi sırasında geçmiş tüm sağlık bilgileri hakkında (ilaç kullanımı, ameliyat, doğumsal bozukluklar, bel, boyun rahatsızlıkları, böbrek taşı, yaralanmalar, hastalıklar vb.) doğru beyanda bulunmak zorundadır. İşe başlatılması sonrasında geçmişinde olduğu ve beyan etmediği tespit edilen adaylar için uygulanacak idari süreçte hak iddiasında bulunamaz.

•Türk Hava Yolları’nda Kabin Memuru olarak görev yapmaya engel teşkil eden sağlık koşulları hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

•Değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlanan adaylarımızdan, işe başlama aşamasında Ortaklığımızın uçuş operasyonlarını etkilemeyecek şekilde COVID-19 (içerik ve süre olarak Sağlık Bakanlığının bağışık olarak kabul ettiği) aşılarını, Menenjit (Konjüge Meningokok Serogrup A Aşısı), Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) ve Sarı Humma aşılarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

•Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak (KKK) aşısı için;
        -Daha önce en az iki doz Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) aşısı olduklarına dair aşı kaydı veya,
        -Aşı kayıtlarını ibraz edemeyenler için Kızamık IgG ve Kızamıkçık IgG antikor sonuçlarının veya,
        -Aşısız olanlar için bağlı oldukları aile hekimliklerine müracaat ederek KKK aşılamasını başlatarak (en az bir ay arayla iki doz) aşı olduklarına dair belge ile veya,
        -Aşı reddi durumları için imzalı onam formu 

ibraz edilecektir.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

•Yukarıdaki koşulları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

•Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki koşullara uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.

•Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir. 

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri

• Online İngilizce Testi
• Mülakat Süreçleri 
       -Belge Kontrolü 
       -İngilizce Mülakatı
       -Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü 
       -Kurul Mülakatı

Adaylarımızın Dikkatine!

•Kabin Memurluğu, üniforma kullanmayı gerektiren bir meslek olup Türk Hava Yolları’nda Kabin Ekibi üyesi olarak görev yapanlar, Ortaklığın halen uygulamada olan Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı ve Temsil El Kitabı’nda yer alan düzenlemeler doğrultusunda görev yapmakla yükümlüdür.
     
•Türk Hava Yolları’ndan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,         

•Daha önceki Kabin Memuru alım süreçlerimizde;
        -Boy ölçümü aşamasında elenen, 
        -Herhangi bir aşamasında başvuru koşulları ile ilgili doğru beyanda bulunmadığı tespit edilen,
        -Ortaklık ve Ortaklık personeline karşı sözlü ve yazılı olarak uygunsuz ifadeler içeren iletişim kurduğu tespit edilen

adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

Ortaklığımızda görev yapan kabin memurlarının çalışma koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız. 

*İlan, 20.09.2022 saat 14:00’a kadar yayında kalacaktır.